Hong Kong Cup, Season 8: Championship

Round played at a neutral arena.
Hong Kong Cup, Season 8: Semifinals

Round played at a neutral arena.
Hong Kong Cup, Season 8: Quarterfinals
Hong Kong Cup, Season 8: Round 5
Hong Kong Cup, Season 8: Round 4
Hong Kong Cup, Season 8: Round 3
Hong Kong Cup, Season 8: Round 2
Hong Kong Cup, Season 8: Round 1
Advertisement